34.300, I

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het uitdragen van de zorg van de Eerste Kamer over CETA en TTIP in BrusselIn deze motie wordt de regering verzocht in Brussel de zorg van de Eerste Kamer over CETA en TTIP uit te dragen.Kerngegevens

nummer 34.300, I
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 13 oktober 2015. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.J.M. Kox (SP)
F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
R.F. Ruers (SP)
C. Teunissen (PvdD)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)