34.109, G

Motie-Gerkens (SP) c.s. over het houden van een evaluatie van de wet na 3 jaar



In deze motie wordt de regering verzocht na 3 jaar de wet te evalueren en aan de Kamer te rapporteren



Kerngegevens

nummer 34.109, G
ingediend 8 december 2015
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 8 december 2015
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door J.J. Atsma (CDA)
F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
P. Schnabel (D66)
dossier(s) Erfgoedwet (34.109)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)