33.962, J

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. om in de uitwerking van de AMvB's geen maatregelen op te nemen voor het versoepelen van mogelijkheden voor de vestiging van asielzoekerscentra, moskeeën en windturbineparkenIn deze motie wordt de regering verzocht om in de uitwerking van de Algemene Maatregelen van Bestuur op basis van de Omgevingswet geen maatregelen op te nemen die dergelijke versoepelingen mogelijk maken.Kerngegevens

nummer 33.962, J
ingediend 15 maart 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door R.G.J. Dercksen (PVV)
C.J. Kok (PVV)
A. Kops (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Omgevingswet (33.962)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)