34.300 IV / CXIX, R

Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het vaststellen van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint Eustatius en SabaIn deze motie wordt de regering verzocht (ook) voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen op basis van ijkbedragen voor het noodzakelijke levensonderhoud. Kerngegevens

nummer 34.300 IV / CXIX, R
ingediend 21 juni 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
P. Ester (ChristenUnie)
Th.C. de Graaf (D66)
H. ten Hoeve (OSF)
F.E. van Kappen (VVD)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
R.L. Vreeman (PvdA)
dossier(s) Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)

Bijzonderheden

De commissie heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 30 juni 2016 gevraagd naar de uitvoering van de aanvaarde moties.