34.300 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2016.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.300 IV, nr. 1) is op 3 december 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Beleidsdebat

Op 21 juni 2016 vond in de Eerste Kamer een beleidsdebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plaats over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede.

De behandeling van dit onderwerp wordt voorgezet onder de Begrotingstaat Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (34.550 IV).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2015

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

147
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-147] documenten