34.300 IV / CXIX, U

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenarenIn deze motie wordt de regering verzocht een onafhankelijke commissie in te stellen die op de kortst mogelijke termijn maar uiterlijk voor 1 oktober 2016 moet rapporteren over de kwestie van niet geadministreerde en afgedragen werkgevers- en werknemerspensioenpremies voor een aantal ambtenaren.Kerngegevens

nummer 34.300 IV / CXIX, U
ingediend 21 juni 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
C.J. Kok (PVV)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)