34.300 IV / CXIX, V

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeterenIn deze motie wordt de regering verzocht om de impact van maatregelen om de kinderrechten te verbeteren te monitoren op de naleving van de kinderrechten, de Kamer daarover te rapporteren en op basis van de bereikte resultaten aan te geven of een aangescherpt actieprogramma geboden is ter verbetering van de kinderrechten.Kerngegevens

nummer 34.300 IV / CXIX, V
ingediend 21 juni 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Th.C. de Graaf (D66)
H. ten Hoeve (OSF)
F.E. van Kappen (VVD)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
R.L. Vreeman (PvdA)
dossier(s) Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (34.300 IV)
behandelende commissie(s) commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)

Bijzonderheden

De minister van BZK heeft middels een brief op 6 oktober 2016 gereageerd op de uitvoering van deze motie (34.550 IV / CXIX, F).

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 7 oktober 2016 een verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK inzake de uitvoering van enkele aangenomen motie's gedaan tijdens het beleidsdebat over de evaluaties in het kader van de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede uitgebracht (34.550 IV / CXIX, A).