34.550, F

Motie-Schalk (SGP) c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigenIn deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te doen naar groepen belastingplichtigen die onevenredig getroffen worden door extreme belastingdruk, maatregelen te treffen om de belastingtarieven voor deze groepen te normaliseren, en de Kamer hierover nader te informeren.Kerngegevens

nummer 34.550, F
ingediend 1 november 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 november 2016 aangenomen. VVD, D66 en PvdA stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
C.J. Kok (PVV)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2017 (34.550)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 27 juni 2017 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017 (EK 34.550, Y) over de invulling van deze motie en van de motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners (EK 34.300, J) besproken en besloten af te zien van nader schriftelijk overleg.