33.118, R

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het Besluit Kwaliteit LeefomgevingIn deze motie wordt de regering verzocht om in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving omgevingswaarden voor broeikasgassen en instructieregels voor energiebesparing en hernieuwbare energie op te nemen, gericht op de uitvoering en realisatie van het klimaatakkoord van Parijs.Kerngegevens

nummer 33.118, R
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 13 juni 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)