33.118, V

Motie-Meijer (SP) c.s. over de reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraagIn deze motie wordt de regering verzocht lagere overheden zelf te laten beslissen of zij kiezen voor de reguliere of de uitgebreide procedure en daarmee recht te doen aan de soepele afhandeling van een vergunningaanvraag.Kerngegevens

nummer 33.118, V
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 6 juni 2017.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
H.W. Overbeek (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)