33.118, W

Motie-Meijer (SP) c.s. over het in overeenstemming brengen van de burgerparticipatie in de AMvB's met de internationale verplichtingen van NederlandIn deze motie wordt de regering verzocht om de burgerparticipatie in de voorliggende AMvB’s in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen van Nederland.Kerngegevens

nummer 33.118, W
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 6 juni 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door H.W. Overbeek (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)