33.118, AB

Motie-Meijer (SP) c.s. over het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedureIn deze motie wordt de regering verzocht te bepalen dat het bevoegd gezag ook met instemming van de aanvrager de uitgebreide procedure kan toepassen. En om de gemeenten te stimuleren bij de procedure over buitenplanse afwijkingen, andere belanghebbenden dan de overheid en de aanvrager, zoals bijvoorbeeld omwonenden, passende inspraak te bieden door dit in de nota van toelichting van het Omgevingsbesluit op te nemen.Kerngegevens

nummer 33.118, AB
ingediend 6 juni 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66 en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
M.J.M. Kox (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)