33.037, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake capaciteitsproblemen toezichthouders veehouderij



In deze motie wordt de regering verzocht te komen met een zodanig plan van aanpak dat capaciteitsproblemen bij de toezichthouders in de veehouderij geen reden meer kunnen zijn om criminele activiteiten in de mestsector niet te vervolgen en de Kamer daarover binnen drie maanden te rapporteren.



Kerngegevens

nummer 33.037, F
ingediend 21 november 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 november 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Mestbeleid (33.037)