Stemming motie Strafrechtelijke aanpak terrorismeVerslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Aanvang: 14.02 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Strafrechtelijke aanpak terrorisme

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme),

te weten:

de motie-Dercksen c.s. over het per omgaande sluiten van de El-Tawheed moskee te Amsterdam (34746, letter E).

(Zie vergadering van 11 september 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Dercksen c.s. (34746, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.