35.046

Wijziging Wet handhaving consumentenbeschermingMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de artikelen 7 en 8 van Verordening (EU) 2018/302PDF-document inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt. Deze verordening voorziet in de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking (handelspraktijk waarbij de toegang tot online-interfaces en tot goederen en diensten wordt beperkt of aangepast om met de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant verband houdende redenen).

Artikel 7, eerste lid verplicht lidstaten een of meer instanties aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de adequate en doeltreffende handhaving van die verordening. Deze taak wordt met dit wetsvoorstel belegd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Artikel 8 voorziet in de aanwijzing van een of meer instanties die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van praktische bijstand aan consumenten in geval van een geschil tussen een consument en een handelaar dat voortvloeit uit de toepassing van die verordening. Voorgesteld wordt om als dergelijke instantie het Europees Consumenten Centrum (ECC) aan te wijzen. Het ECC is onderdeel van de Stichting Het Juridisch Loket en is thans al belast met algemene taken met betrekking tot bijstand aan consumenten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK nr. 2) op 17 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 februari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 september 2018

titel

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 3 december 2018. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 2 december 2018, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

9