35.095 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 20 december 2018 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)
  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (.. - 2024)

Documenten

8