Stemming Overige fiscale maatregelen 2019Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.21 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Overige fiscale maatregelen 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019) (35027).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.