Verslag van de vergadering van 12 februari 2019 (2018/2019 nr. 18)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (34930).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.