34.930

Wet omzetting aandelen aan toonderDit wetsvoorstel maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Europees en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De fysieke toonderstukken die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Hierdoor wordt anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk.

Met dit voorstel kunnen alleen nog effecten worden verhandeld via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 31 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 februari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 april 2018

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, artikel III, en artikel IV die in werking treden met ingang van zeven jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.


Documenten