CX, E

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een toezicht- en handhavingsmechanisme voor een nieuwe gedragscodeIn deze motie wordt de Griffie verzocht om voorstellen uit te werken voor een effectief en transparant toezicht- en handhavingsmechanisme ten behoeve van de naleving en interpretatie van een nieuwe gedragscode met betrekking tot integriteit.Kerngegevens

nummer CX, E
ingediend 29 januari 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 12 februari 2019.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX)
behandelende commissie(s) Tijdelijke commissie GRECO-rapport

Bijzonderheden

De Eerste Kamer had op 29 januari 2019 gedebatteerd over de integriteitregels voor Eerste Kamerleden. Tijdens dat debat werd deze motie ingediend. Op 12 februari 2019 werd tijdens een heropening van de beraadslaging met een derde termijn de

ingediend waarna de onderhavige motie werd ingetrokken en de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. met algemene stemmen werd aangenomen.