33.996, K

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden



In deze motie wordt de regering verzocht om bij de evaluatie van deze wet na te gaan of zij voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden.



Kerngegevens

nummer 33.996, K
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De commissie voor J&V is bij brief van de minister voor Rechtsbescherming van 15 november 2019 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (EK, R met bijlagen).