33.996, N

Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokkenIn deze motie wordt de regering verzocht een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren.Kerngegevens

nummer 33.996, N
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66 en PVV stemden tegen.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De commisise voor J&V heeft op 23 juni 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming van 17 juni 2020 over inzet handhavingsmiddelen om reclames van illegale kansspelaanbieders terug te dringen (EK, T) voor kennisgeving aangenomen.