33.996, O

Motie-Gerkens (SP) c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstandIn deze motie wordt de regering verzocht te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht, vanaf het moment dat de wet in werking treedt,Kerngegevens

nummer 33.996, O
ingediend 12 februari 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS, OSF, en SP stemden voor.
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)