Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019Verslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.54 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019),

te weten:

  • de motie-Van Leeuwen c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid elektrische auto's van 5 jaar en ouder onder de youngtimer regeling te laten vallen (35029, letter D).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien i (PVV):

Voorzitter. We hebben de afgelopen jaren zo'n 6 miljard aan belastinggeld weggegooid voor de subsidiëring van hybride en elektrische auto's, zonder ook maar het geringste resultaat. Hoe eerder dit stopt, hoe beter. De PVV zal dus tegen de motie-Van Leeuwen stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer dat er geen andere leden zijn die over deze motie een stemverklaring willen afleggen. Dan stel ik voor te stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen c.s. (35029, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.