35.152

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurHet voorstel wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) waardoor bestuursorganen, wat betreft overheidsopdrachten meer bevoegdheden krijgen om onderzoek te doen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Ook kan het Landelijk Bureau Bibob verzoeken om advies af te wijzen als het bestuursorgaan de mogelijkheden voor eigen onderzoek onvoldoende heeft benut. De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 10 maart 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2019

titel

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten