35.161

Wijziging van de Wet op de orgaandonatieMet dit voorstel wordt de Wet op de orgaandonatie (Wod) zo aangepast dat de vaststelling van de dood op grond van neurologische criteria (hersendood) en circulatoire criteria beide in de wet worden geregeld.

Het voorstel heeft geen wezenlijke wijziging van de praktijk tot gevolg, omdat artsen in de praktijk bij het vaststellen van de dood op grond van circulatoire criteria al aansluiten bij de door de Gezondheidsraad opgestelde protocollen (TK 28.140, 88). Met dit voorstel verkrijgt de bestaande praktijk een wettelijke basis en is voortaan in de Wod het vaststellen van zowel de hersendood als de dood op grond van circulatoire criteria geregeld.

Met dit voorstel worden verder de volgende zaken geregeld of aangepast:

  • Het tijdstip van het vragen om en verlenen van toestemming.
  • Het aantekenen in het donorregister dat een wilsbeschikking namens een betrokkene door een andere persoon kenbaar is gemaakt.
  • De ‘no touch tijd’ van vijf minuten na het vaststellen van de dood.
  • Onder welke voorwaarden het toelaatbaar is om voorbereidende handelingen te treffen na het vaststellen van de dood van een betrokkene in de situatie dat de donatievraag nog open ligt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 3 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 maart 2019

titel

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten