Kamerleden bij 140e sessie IPU in DohaVan 6 tot en met 10 april bezocht een delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden de 140e vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen wereldwijd.

De delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Joop Atsma (delegatieleider, CDA) Arda Gerkens (SP), Meta Meijer (SP) en het Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Uit 160 landen namen 1600 parlementsleden, van wie 30 procent vrouw, deel aan de conferentie in Doha, Qatar.

Voorafgaand en tijdens de IPU-sessie namen de leden deel aan de geopolitieke groepsoverleggen van de zogenaamde '12+' van meer dan veertig Westerse landen om de inzet te bespreken. Griffier Remco Nehmelman nam deel aan de ASGP-vergadering, het overleg tussen griffiers uit de 179 IPU-landen.

Nederland agendeert noodhulp Mozamique

Veel aandacht ging uit naar het agenderen van een onderwerp voor het actualiteitsdebat. De Nederlandse delegatie diende een voorstel in om de humanitaire situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, getroffen door de cycloon Idai te bespreken, inclusief de gevolgen van klimaatverandering. Indonesië, Turkije, Marokko en Koeweit voegden hun onderwerpen samen tot een resolutie over de internationale bescherming van de Palestijnen en de strijd tegen racisme en intolerantie. Na een hoofdelijke stemming was een forse meerderheid voor het Nederlandse voorstel.

De dag erna spraken achttien landen in de plenaire vergadering over deze situatie. Arda Gerkens sloot het debat af met het belang van investeren in noodhulp op korte termijn, daarna in wederopbouw, bijvoorbeeld met experts uit Nederland en in mitigeren en adapteren in kwetsbare landen, dit met oog op klimaatverandering op de lange termijn. Een gemengde commissie met een vertegenwoordiger uit alle geopolitieke groepen bracht nog een enkele aanpassing aan, waarna de resolutie met algemene stemmen werd aangenomen.

Fake news

Als vice-voorzitter van de commissie inzake democratie en mensenrechten zat Arda Gerkens alle vergaderingen van deze commissie voor. Interessant was het paneldebat over fake news met onder meer de co-auteur Venturini 'Field Guide to Fake News'. Volgens haar was het winst om met zoveel landen ervaringen uit te wisselen. Gerkens: "Zoals een van de sprekers het zei: 'je kunt beter spreken van 'fake' news, je weet dat het niet gezond is, toch blijf je het consumeren'." Daarnaast deelden leden van de commissie ervaringen over het bereiken van toegang tot gezondheid voor iederen in 2030, het onderwerp voor een resolutie tijdens de volgende IPU-sessie.

Adopteer een SDG

Agnes Mulder volgde de commissie over duurzame ontwikkeling, financiën en handel. Deze commissie sprak over eerlijke en vrije handel en investeringen om de duurzaamheidsdoelen (SDGs) te behalen. Zij riep haar collega parlementsleden op om een SDG te adopteren, zoals zij zelf ook heeft gedaan, om bewuster met de doelen om te gaan en ministers aan te sporen met acties. Al haar amendementen, onder meer over het verwijzen naar de VN principes van verantwoordelijk ondernemen en het opnemen van IMVO in handelsafspraken, werden aangenomen.

Forum voor vrouwelijke parlementsleden

Meta Meijer was aanwezig bij het forum voor vrouwelijke parlementsleden dat voorafgaand aan de IPU-plaatsvond. IPU-President, Gabriela Cuevas Barron, sprak de vrouwen aan op hun plicht om de situatie van vrouwen in alle werelddelen te verbeteren. Ze betreurde dat in de afgelopen twee jaar het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts met 1 procent is toegenomen naar 24 procent.

Japan nodigt Nederland uit voor P20

In het bilaterale gesprek met zijn Japanse collega, senator Nakano, sprak Joop Atsma zijn dank uit voor de uitnodiging aan Nederland om in november 2019 deel te nemen aan de P20, een bijeenkomst voor parlementsvoorzitters en marge van de G20. Daarnaast werden de bilaterale handelsbetrekkingen besproken, met name op gebied van zuivel en bloemen, en werd er vooruitgeblikt op de Olympische Spelen in 2020 in Tokio en teruggeblikt op de Spelen in 1964 met goudwinnaar Anton Geesink.

Arbeidsomstandigheden

En marge van de IPU-vergadering liet de delegatie zich bijpraten over de aanpak en verbetering van de arbeidsomstandigheden van de migranten in het land. Agnes Mulder en Joop Atsma bezochten samen met de Nederlandse ambassadeur de Nationaal Raad van de mensenrechten. Naast een onderhoud met de ambassadeur sprak de delegatie met zo'n twintig Nederlandse ondernemers en vertegenwoordigers in Qatar. Zij benadrukten dat Qatar een land is met volop kansen en mogelijkheden. In hun ogen wordt dat in en door Nederland vaak onvoldoende onderkend. Samen met de Belgische delegatie werd het stadion Al Wakra bezocht, dat wordt gebouwd voor de WK voetbal in 2022 in Qatar.


Deel dit item: