35.195

Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwoDit wetsvoorstel heeft als doel om voor alle vmbo-leerlingen in de theoretische leerweg (tl) of gemengde leerweg (gl) gelijke voorwaarden vast te stellen voor de doorstroom van vmbo naar havo en vwo.

Geregeld wordt dat leerlingen die vmbo-tl of -gl met succes hebben afgerond en voldoen aan voorwaarden met betrekking tot hun kennis, vaardigheden of leerhouding, in de regel moeten worden toegelaten tot havo 4. Die voorwaarden worden bij algemene maatregel van bestuur (amvb) gesteld. Alleen wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan mag het bevoegd gezag de toelating van vmbo-tl of –gl-leerlingen tot het havo weigeren.

Door de nota van wijziging (TK, 7) wordt dit wetsvoorstel uitgebreid naar vwo-scholen met betrekking tot de toelating van gediplomeerde havisten.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: SGP en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 april 2019

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

32