35.203

Aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmuntenDit voorstel wijzigt de Muntwet 2002 en is het sluitstuk van een aantal ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan rondom de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). In 2016 werden de aandelen in de KNM aan een private partij verkocht en vanaf 1 januari 2020 zal de opdracht tot het slaan en vervaardigen van munten ten behoeve van de Staat door De Nederlandsche Bank (DNB) worden aanbesteed. Dit betekent dat Nederland niet langer beschikt over een eigen vast (nationaal) munthuis.

De Muntwet 2020 wordt tevens gewijzigd om een aantal verduidelijkingen aan te brengen in het begrippenkader en om de uitgifte van beleggingsmunten niet langer mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 26 september 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 april 2019

titel

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

11