35.204

Volg- en traceer­systeem tabakDit voorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU (de tabaksproductenrichtlijn) door wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (UI) en veiligheidskenmerken.

De verplichtingen uit deze artikelen van de tabaksproductenrichtlijn hebben primair het terugdringen van de illegale handel in tabak tot doel.

Tabaksproducten die geen UI bevatten, mogen niet aan consumenten ter beschikking gesteld worden. Hiervoor is in artikel 4b van het wetsvoorstel opgenomen dat het verboden is tabaksproducten die niet aan de eisen in artikel 4a voldoen, te leveren, in te voeren, uit te voeren of in de handel te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 november 2019 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 mei 2019

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet houdende implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU inzake de procedure en de verkoop van tabaksproducten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten