L.P. van der Linden MSc. (Fractie-Nanninga)Senator Van der Linden

Lennart van der Linden (1983) was van 15 februari 2021 tot 13 juni 2023 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Van der Linden was van 14 december 2020 tot en met 14 februari 2021 lid van de Fractie-van Pareren.

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 14 december 2020 lid van de FVD-fractie.

De heer Van der Linden was tot 13 juni 2023 voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). Eerder was hij ondervoorzitter van deze commissie.


Anciënniteit

1463 dagen
(11 juni 2019 tot 13 juni 2023)