Bgen (b.d.) drs. A.J.A. Beukering (Fractie-Nanninga)foto van Senator Beukering (FvD)

Toine Beukering (1958) was van 15 februari 2021 tot 13 juni 2023 lid van de Fractie-Nanninga in de Eerste Kamer.

De heer Beukering was vanaf 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren in de Eerste Kamer. Hij was vice-voorzitter en secretaris van deze fractie.

Van 11 juni 2019 tot 29 november 2020 was hij lid van de FVD-fractie.

De heer Beukering was van 3 september 2019 tot 13 juni 2023 ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).


Anciënniteit

1463 dagen
(11 juni 2019 tot 13 juni 2023)