Drs. R. van Gurp (GroenLinks-PvdA)Drs. R. van Gurp (GroenLinks-PvdA) 1

Roel van Gurp (1956) is vanaf 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer van Gurp is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: roel.vangurp@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Breda, 22 september 1956
 • geregistreerd partnerschap

 

kinderen

 • 1 dochter, 1 zoon

 

woonplaats

 • Tilburg, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Extern voorzitter van teams van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen die gemeente en woningcorporatie adviseren in de concrete vormgeving van een gebiedsontwikkeling. Het betreft twee van dergelijke teams die ieder een keer of vijf bij elkaar zullen komen.

  advieswerk: ja

  sector: publiek

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding daadwerkelijk gemaakte uren

afgesloten

 • beschrijving: Adviseren omtrent de gewenste samenstelling van de nieuwe coalitie en begeleiding van de onderhandelende partijen om tot een coalitieakkoord te komen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Onbezoldigde tijdelijke nevenfunctie

 • beschrijving: Casade is een woningcorporatie in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, 11.500 woningen, plm 110 fte. personeel,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • Gymnasium B, Onze Lieve Vrouwe Lyceum, Breda, vanaf 1 september 1968 tot 20 juni 1974

wetenschappelijk onderwijs

 • Theologie, Theologische Faculteit Tilburg, vanaf 1 september 1975 tot 1 maart 1983
 • Wiskunde, Universiteit van Utrecht, vanaf 1 september 1974 tot 1 juli 1975

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: Casade is een woningcorporatie in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, 11.500 woningen, plm 110 fte. personeel,

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Kompaan en De Bocht is een organisatie voor jeugdhulpverlening en vrouwenopvang in de regio Midden-Brabant

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Extern voorzitter van teams van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen die gemeente en woningcorporatie adviseren in de concrete vormgeving van een gebiedsontwikkeling. Het betreft twee van dergelijke teams die ieder een keer of vijf bij elkaar zullen komen.

  advieswerk: ja

  sector: publiek

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vergoeding daadwerkelijk gemaakte uren

 • beschrijving: Adviseren omtrent de gewenste samenstelling van de nieuwe coalitie en begeleiding van de onderhandelende partijen om tot een coalitieakkoord te komen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

  toelichting: Onbezoldigde tijdelijke nevenfunctie

 • beschrijving: Organisatie voor gespecialiseerde jeugdhulpverlening en pleegzorg, met name werkzaam in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Landelijk werkende organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg voor kinderen met (resp. kinderen van ouders met) een verstandelijke beperking

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Tussentijdse visitatie van de aanpak in de zogenaamde Vogelaarwijken, onder leiding van Wim Deetman

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Portaal is een grote woningcorporatie, met woningen de regio’s Leiden, Utrecht, Amersfoort/Soest, Arnhem en Nijmegen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Bibliotheek in de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand en Waalwijk

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Tiwos is een woningcorporatie die werkzaam is in de gemeente Tilburg

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Regionale toetsingscommissie, werkzaam ten behoeve van de gemeenten in de stadsregio Eindhoven

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Landelijk werkende reclasseringsorganisatie

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Organisatie voor ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Interim- en advieswerk voor de grotere gemeenten, pool georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de grotere gemeenten

  advieswerk: ja

  sector: Gemeenten

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Interim opdrachten van 1/2 jaar tot 1 jaar in diverse organisaties op het gebied van welzijn en jeugdzorg

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Lid gemeenteraad, vanaf 1989 fractievoorzitter

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Hobby's

 • literatuur, poëzie, de tribune van NAC

 


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

1860 dagen
(11 juni 2019 tot heden)