Wijziging (onder)voorzitterschappen commissies na afsplitsingHet Eerste Kamerlid Paul Frentrop (FVD) wordt voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. Hij volgt in deze functie senator Henk Otten (Fractie-Otten) op, die wel gewoon lid van die commissie blijft. Otten wordt in plaats van Loek van Wely (FVD) ondervoorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid. Het Eerste Kamerlid Toine Beukering (FVD) wordt ondervoorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties; hij neemt die functie over van senator Jeroen de Vries (Fractie-Otten), die wel gewoon lid blijft van die commissie.

De Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn heeft dit na overleg met betrokken fracties besloten. Op grond van het Reglement van Orde benoemt de Kamervoorzitter de voorzitter en de ondervoorzitter van commissies in de Eerste Kamer.

Voorzitters en ondervoorzitters van commissies worden direct na het aantreden van een nieuwe Kamer benoemd. Deze wijziging is het gevolg van de recente afsplitsing van drie senatoren - Henk Otten, Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker - van de FVD-fractie in de Eerste Kamer. Bij de verdeling van de voorzitters en ondervoorzitters van de commissies wordt rekening gehouden met de grootte van de fracties. FVD heeft nu negen zetels in de Kamer, de fractie-Otten drie.


Deel dit item: