34.775 VI, AM

Motie-Dercksen (PVV) c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekersIn deze motie wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk met regelgeving te komen die het mogelijk maakt om criminele asielzoekers in een volledig afgesloten inrichting onder te brengen, mede ten doel hebbend om tot zeer spoedige terugkeer naar het land van herkomst te komen.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, AM
ingediend 19 februari 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP en PVV stemden voor.
indiener(s) R.G.J. Dercksen (PVV)
mede ondertekend door M. Aardema (PVV)
P. van Dijk (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
C.J. Kok (PVV)
D.J. van der Sluijs (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)