34.775 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, J) is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 februari 2018 zonder stemming aangenomen. De tijdens dit debat ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers (EK, N) is op 6 maart 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor.

Debat over de staat van de rechtsstaat II

Het debat met de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) en de minister voor Rechtsbecherming over de staat van de rechtsstaat vond plaats op 22 mei 2018. Tijdens het debat werden drie moties ingediend. De stemming over de motie-Bikker vond plaats op 29 mei 2018. De commissie neemt nota van enkele, tijdens dit debat, toegezegde rapportages.

Op 6 februari 2018 vond ter voorbereiding op het debat over de staat van de rechtsstaat een deskundigenbijeenkomst plaats. Voor deze bijeenkomst was een achttal deskundigen uitgenodigd. De twee thema's die aan bod kwamen waren: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Op 26 september 2017 vond een besloten gesprek plaats met een aantal deskundigen ter voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst.

Een derde termijn (met de inbreng van de Kamer en de reactie van de regering) van het beleidsdebat met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over de staat van de rechtsstaat, onder andere over de invulling die wordt gegeven aan alle toezeggingenPDF-document uit het beleidsdebat van 22 mei 2018, vond plaats op 19 januari 2019. Tijdens deze derde termijn werden zeven moties ingediend. Over deze zeven moties en over de op 22 mei 2018 ingediende en op 29 mei 2018 aangehouden

De motie-Ruers (SP) c.s. en de motie-Duthler (VVD) c.s. zijn op 5 maart 2019 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

262
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-262] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-262] documenten