34.775 VI, AQ

Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluitIn deze motie wordt de regering verzocht de verplichting van de Minister - namelijk het ambtshalve verrichten van een handeling die leidt tot rechterlijke toetsing van zijn eigen intrekkingsbesluit – te heroverwegen en de Kamers hiervan vóór 1 september 2019 nader te informeren.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, AQ
ingediend 19 februari 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, 50PLUS en PVV stemden voor.
indiener(s) D.J.H. van Dijk (SGP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)