34.775 VI, AS

Motie-Van Bijsterveld (CDA) c.s. over financiering van de rechtspraakIn deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting van 2020 met voorstellen te komen ten behoeve van het goed functioneren van de rechtsstaat.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, AS
ingediend 19 februari 2019
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) S.C. van Bijsterveld (CDA)
mede ondertekend door M.F. Andriessen (D66)
J.P. Backer (D66)
D.J.H. van Dijk (SGP)
H.P.M. Knapen (CDA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)