34.456, K

Gewijzigde motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het KoninkrijkIn deze motie wordt de initiatiefnemer van het wetsvoorstel verzocht de andere landen binnen het Koninkrijk te vragen hun zienswijze in te dienen en de Kamer over de uitkomsten te rapporteren.Kerngegevens

nummer 34.456, K
ingediend 12 maart 2019
gewijzigd 19 maart 2019
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, CDA en OSF stemden voor.
indiener(s) M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door S.C. van Bijsterveld (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
H. ten Hoeve (OSF)
P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
M.J.Th. Martens (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)