34.456

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) regelt dat een aantal bijzondere bepalingen in het Wetboek van Strafrecht over belediging staatshoofden en andere publieke personen komen te vervallen.

Met dit voorstel zijn de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning, diens echtgenoot en de Regent toegevoegd aan de opsomming van personen waarvan belediging kan resulteren in een hogere gevangenisstaf. Voor belediging van bovenstaande personen hoeft geen klacht ingediend te worden om tot vervolging over te gaan.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, PVV en FvD.

Tegen: CDA, ChristenUnie, SGP, DENK.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 12 maart 2019. Tijdens dat debat werden de motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (EK, I) en de motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK, J) ingediend. Op 19 maart 2019 is de gewijzigde motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (EK, K) ingediend.

De Eerste Kamer heeft op 16 augustus 2019 de brief (EK, L) van de minister van Justitie en Veiligheid over de bekrachtiging en inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel ontvangen.

Het wetsvoorstel is op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie en CDA.

De gewijzigde motie Bikker (ChristenUnie) c.s. (EK, K) is op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, ChristenUnie, CDA en OSF stemden voor.

De motie-Andriessen (D66) c.s. (EK, J) is op 19 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2016

titel

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten