34.675, I

Motie-Ruers (SP) c.s. over een passende saneringssubsidie ten behoeve van eigenaar-bewoners van asbestleiendakenIn deze motie wordt de regering verzocht ten behoeve van de eigenaar-bewoners met asbestleiendaken een passende saneringssubsidie van rijkswege aan te bieden.Kerngegevens

nummer 34.675, I
ingediend 28 mei 2019
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 28 mei 2019. Vervallen op 7 april 2020 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) R.F. Ruers (SP)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
dossier(s) Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)