Verslag van de vergadering van 12 november 2019 (2019/2020 nr. 6)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200) (35258-(R2130)).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.