31.936, P

Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komenIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een Radar-Ruil te komen waarbij de thans bestaande KNMI Radar in Herwijnen wordt verplaatst naar de Defensie locatie in Nieuw-Milligen en de voorgenomen SMART-L Radar wordt geplaatst in de huidige KNMI-radar locatie in Herwijnen.Kerngegevens

nummer 31.936, P
ingediend 3 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten en PvdD stemden voor.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Otten)
D. Rookmaker (Otten)
dossier(s) Luchtvaartbeleid (31.936)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)