31.936, P

Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komenIn deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om tot een Radar-Ruil te komen waarbij de thans bestaande KNMI Radar in Herwijnen wordt verplaatst naar de Defensie locatie in Nieuw-Milligen en de voorgenomen SMART-L Radar wordt geplaatst in de huidige KNMI-radar locatie in Herwijnen.Kerngegevens

nummer 31.936, P
ingediend 3 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten en PvdD stemden voor.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Fractie-Otten)
D. Rookmaker (Fractie-Otten)
dossier(s) Luchtvaartbeleid (31.936)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)