Stemming moties Belastingplan 2020Verslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.49 uur
Status: gerectificeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Belastingplan 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020),

te weten:

- de motie-Schalk c.s. over de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (35302, letter L);

- de motie-Schalk c.s. over het verkleinen van de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners (35302, letter M);

- de motie-Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35302, letter N);

- de motie-Otten c.s. over het uitstellen van de afbouw van de zelfstandigenaftrek (35302, letter O).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35302, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35302, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, FvD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, D66, de PvdA, de OSF en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35302, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35302, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, de PvdD, de SGP, FvD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.