Stemming overige moties Spoedwet aanpak stikstofVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 20.21 uur

Status: gerectificeerd


Stemming overige moties Spoedwet aanpak stikstof

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof),

te weten:

  • de motie-Pijlman c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35347, letter K);
  • de motie-Van Rooijen c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35347, letter L);
  • de motie-Schalk c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35347, letter M).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Voorts de stemming over de overige moties bij het wetsvoorstel. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Pijlman c.s. (35347, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FvD en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35347, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35347, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de SP, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.


Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van deze stemmingen en daarmee aan het einde van de laatste vergadering van dit kalenderjaar. Ik wil de leden vragen om straks het Binnenhof te verlaten via de kant van het Mauritshuis richting het Plein en dus niet via de kant van het Buitenhof wegens de aanwezigheid van demonstranten, als ik goed ben geïnformeerd.

Ik wens u allen mooie feestdagen en een goed uiteinde, met de uwen, en uiteraard een gezond begin van het nieuwe jaar. Degenen die daaraan hechten wens ik ook alle zegen in het nieuwe jaar. Zeer gewaardeerde collega's, we zien elkaar op dinsdag 14 januari 2020.