34.430, P

Motie-Cliteur (FVD) c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechtsprekende machtIn deze motie spreekt de Eerste Kamer uit dat een verschuiving van het zwaartepunt van de macht van de wetgevende macht naar de rechtsprekende macht, de democratie ondermijnt.Kerngegevens

nummer 34.430, P
ingediend 4 februari 2020
bij Het debat over (1) het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, (2) het eerste deel van de kabinetsreactie (EK 34.430, F), (3) de uitvoering van de Motie-Schalk (EK 35.300, L) en (4) de tot dusver gevoerde correspondentie met de regering over dit onderwerp.
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 11 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP en FVD stemden voor. De OSF-fractie was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) P.B. Cliteur (FVD)
mede ondertekend door J. Dessing (FVD)
L.P. van der Linden (FVD)
A. Nanninga (FVD)
J. van Pareren (FVD)
dossier(s) Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)