35.403

Staat van de Europese Unie 2020Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2020.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2019 is terug te vinden in het Edossier E200002


Stand van zaken

De Algemene Europese Beschouwingen (AEB) 2020 in de Eerste Kamer vonden plaats op 3 november 2020. Over de ingediende moties werd op 10 november 2020 gestemd.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 20 april 2021 een brief vastgesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Koole c.s. De brief werd op 26 april 2021 aan de minister van BuZa verstuurd.

Op 13 juli 2021 verzocht de commissie EUZA de staf om, nadat de vergadering van de Executive Board heeft plaatsgevonden, een kort verslag over de voortgang in de Conferentie over de Toekomst van Europa in de commissie rond te sturen.

Naar aanleiding van hetgeen in de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021 (21.501-02, DE) over de burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt gemeld, besloot de commissie om een rappelbrief te sturen. Zij overweegt een mondeling overleg ter zake, maar wacht de beantwoording af alvorens hierover te besluiten.

De rappelbrief werd op 16 juli 2021 aan de minister van BuZa verstuurd.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 12 oktober 2021 naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.403 / 35.508, S) een mondeling overleg (EK, K) met de minister van Buitenlandse Zaken gevoerd.


Kerngegevens

begonnen

25 februari 2020

titel

Staat van de Europese Unie 2020

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-64] documenten