35.403

Staat van de Europese Unie 2020Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2020.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2019 is terug te vinden in het Edossier E200002


Stand van zaken

De Algemene Europese Beschouwingen (AEB) 2020 in de Eerste Kamer vonden plaats op 3 november 2020. Over de ingediende moties werd op 10 november 2020 gestemd.

De commissie voor Europese Zaken (EUZA) heeft op 12 oktober 2021 naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.403 / 35.508, S) een mondeling overleg (EK, K) met de minister van Buitenlandse Zaken gevoerd.

Op 15 februari 2022 besprak de commissie de aanbiedingsbrief inzake het Onderzoek van het Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne markt” (EK, U) en besloot het rapport te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 17 mei 2022. Ter voorbereiding hierop besloot de commissie fracties gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 22 februari 2022 besloot de commissie dat de status van de motie-Backer (EK, F) ongewijzigd blijft op niet-uitgevoerd, in afwachting van de aanvullende stappen die in de brief van 22 februari 2021 (EK, P) worden genoemd.


Kerngegevens

begonnen

25 februari 2020

titel

Staat van de Europese Unie 2020

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten