35.210 VI, H

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over verslagen provinciale regietafels asielopvangIn deze motie wordt de regering verzocht de verslagen van de provinciale regietafels asielopvang openbaar te maken.Kerngegevens

nummer 35.210 VI, H
ingediend 2 juni 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD, Fractie-Otten en SGP stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)