35.210 VI, I

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over gebruik van asielopvanglocaties voor verzorgingshuizen of woningenIn deze motie wordt de regering verzocht asielopvanglocaties niet in te zetten voor asielzoekers, maar als verzorgingshuizen voor onze ouderen en hulpbehoevende en/of als woningen voor onze Nederlandse burgers.Kerngegevens

nummer 35.210 VI, I
ingediend 2 juni 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
N.J.J. van Kesteren (CDA)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)