Wijziging begrotingsstaat Justitie en Veiligheid aanvaardDe Eerste Kamer stemde dinsdag 9 juni over een Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij stemming van zitten en opstaan is het wetsvoorstel aanvaard. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van FVD, PVV en Fractie-Otten stemden tegen. Ook werd gestemd over vier tijdens het debat een week eerder ingediende moties. Alle moties werden verworpen.

De Kamer debatteerde dinsdag 2 juni jl. met staatssecretaris Broekers (van Asiel en Migratie) over het wetsvoorstel. De motie waarin de regering wordt verzocht Vluchtelingenwerk Nederland niet langer in te zetten voor uitvoering of ondersteuning van asielbeleid en alle subsidies stop te zetten, kreeg steun van de fracties van FVD, PVV en Fractie-Otten.

Ook de motie die de regering verzoekt ervoor te zorgen dat de asielinstroom niet opnieuw stijgt, werd door deze fracties gesteund, evenals de motie die de regering verzoekt nieuw te bouwen of te renoveren asiellocaties in te zetten als verzorgingshuizen of als woningen voor Nederlandse burgers. De motie die de regering verzoekt om de verslagen van de provinciale regietafels openbaar te maken kreeg steun van FVD, PVV, Fractie-Otten en SGP.


Deel dit item: